นวัตกรรมการสื่อสารผ่านบล็อก

ทุกวันนี้กระแส “นวัตกรรม” (Innovation) นับเป็นกระแสหนึ่งที่กำลังมาแรง นวัตกรรมคือการคิดค้นสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่มีสิ้นสุดของคน มีการพูดถึงนวัตกรรมกันในทุกวงการ โดยเฉพาะสินค้าและการบริการ จำเป็นต้องมีนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในเรื่องประโยชน์ใช้สอย และในเรื่องความพึงพอใจล้วนๆ

ยกตัวอย่าง บรรดาครีมบำรุงผิวทั้งชายหญิง ต่างก็มีการวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆเพิ่มประสิทธิภาพของการบำรุงผิวให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น แต่ละยี่ห้อก็โฆษณาประชาสัมพันธ์ชนิดที่เรียกว่าคู่แข่งรั้งท้ายมองไม่เห็นฝุ่น มันฝรั่งบางยี่ห้อก็มีนวัตกรรมสร้างความตื่นเต้นเร้าใจแก่ผู้บริโภค ด้วยการใส่สีเพื่อทำให้ลิ้นเปลี่ยนสีขณะที่เอร็ดอร่อยกับรสชาติของมันฝรั่ง เครื่องใช้ไม้สอยภายในบ้านก็มีนวัตกรรมไม่แพ้สินค้าอย่างอื่น อาทิ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ก็มีสารเพิ่มประสิทธิภาพในการซอกซอนชะล้างคราบสกปรก ดังที่ปรากฏในโฆษณาทางโทรทัศน์จนเกินจะจินตนาการได้

นวัตกรรมสร้างความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ อย่างเช่น ชาวนาปัจจุบันได้ใช้นวัตกรรมเครื่องจักรช่วยทำนาแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ไถนาไปจนถึงการเก็บเกี่ยว เครื่องจักรทำให้ทุกกระบวนการ ควายจึงตกงานแล้วถูกต้อนเข้าโรงฆ่าสัตว์แทนลงทุ่งไถนา ชาวนาปลูกข้าวได้ปีละ3-4 ครั้ง ได้ผลผลิตมากขึ้น เหลือเพียงอย่างเดียวคือไม่มีนวัตกรรมใดๆที่ทำให้ชาวนาขายข้าวได้ราคาที่เหมาะสมโดยไม่ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง คงรออีกนานหรืออาจจะไม่มีนวัตกรรมนี้เลยก็ได้

ในเมื่ออะไรๆก็มีนวัตกรรม สื่อก็มีนวัตกรรมบ้าง สื่อทุกประเภท ทุกองค์กรต่างมีนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการในการบริโภคข่าวสารของผู้คน นวัตกรรมที่เห็นเด่นชัดก็คือ การทำสื่อออนไลน์อันได้แก่เว็บไซต์เพื่อเสนอข่าวให้ผู้คนได้รับรู้เพิ่มเติมอีกทางหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากสื่อทั่วโลก ทุกประเภท ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ต่างก็มีเว็บไซต์เสนอข่าวสารที่เคยเผยแพร่ในสื่อหลักมาแล้ว รวมทั้งข่าวสารใหม่ๆ เพื่อให้คนใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา

เว็บไซต์ก็มีนวัตกรรม จากเว็บไซต์ธรรมดาที่มีแต่ข้อมูลเพียงอย่างเดียว มีการเพิ่มเติมองค์ประกอบต่างๆ เช่น มีวีดิโอคลิป มีเสียง มีรูปภาพสวยงาม น่าชม ดึงดูดใจให้ผู้คนเข้ามาชมมากขึ้น ต่อมาก็มีโฆษณาสินค้าต่างๆ คนก็พึงพอใจมากขึ้น ทำให้กลับเข้ามาใช้บริการอีก และมีคนใหม่ๆก็เข้ามาเพิ่มเรื่อยๆ

เว็บไซต์ก็มีนวัตกรรมเพื่อตอบสนองการสื่อสารของคนที่เข้ามาใช้บริการ โดยสร้างเว็บบล็อก (Weblog) ขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ ให้คนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน ด้วยการเขียนตอบโต้กัน ต่อมา เว็บบล็อกก็มีนวัตกรรมเกิดขึ้น นั่นคือพัฒนามาเป็นบล็อก (Blog) แยกเป็นอิสระออกมาจากเว็บไซต์ เรียกกันว่าเป็นเว็บยุค 2.0 ที่ผู้อ่านมีส่วนในการสร้างเนื้อหา

บล็อกในปัจจุบันขยายตัวอย่างรวดเร็ว ยิ่งคนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากเพียงใด บล็อกก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากเพียงนั้น บล็อกก็มีนวัตกรรมเช่นเดียวกัน นั่นคือ มีเครื่องมือ (Function) ในการใช้งานมากขึ้น นอกจากจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านตัวหนังสือแล้ว มีการพัฒนาเครื่องมือต่างๆเพิ่มมากขึ้น เช่น ใส่ภาพ ใส่เสียง ใส่วิดีโอ มีการเผยแพร่ข้อมูลถึงกันและกันผ่าน Feed ต่างๆ มีการดัดแปลงแต่งเติมให้เข้ากับ Search Engine สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ ล้วนแต่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการอันไม่มีที่สิ้นสุดของคนทั้งสิ้น

การสื่อสารผ่านบล็อกนับวันแต่จะเพิ่มความสำคัญมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม ทั้งที่เป็นข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ดังนั้น การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมสำหรับบล็อกจะยังคงมีต่อไปไม่หยุดยั้ง ทั้งด้านซอฟแวร์ที่ทำให้บล็อกมีความยืดหยุ่นและง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น รวมถึงการคิดค้นฮาร์ดแวร์อันได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตอบสนองการใช้งานออนไลน์โดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว

เมื่อมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานออนไลน์มากขึ้นและใช้งานง่ายขึ้น การเข้าสู่บล็อกของผู้คนก็จะมากขึ้น การใช้บล็อกเป็นช่องทางสื่อสารก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน บรรดาโปรแกรมเมอร์ทั้งหลายก็คงคิดค้นนวัตกรรมสำหรับการใช้งานกับบล็อกให้ง่าย มีประสิทธิภาพ ตอบสนองการใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ไม่แน่นักว่า ต่อไปบล็อกเกอร์อาจไม่จำเป็นต้องเขียนบล็อก เพราะมีซอฟท์แวร์ที่แปลงเสียงเป็นตัวอักษร เพียงแค่พูดใส่ไมโครโฟนที่ติดอยู่กับคอมพิวเตอร์ จากนั้นซอฟแวร์ก็จะแปลงคำพูดเป็นตัวอักษรตามความต้องการ

หากเป็นเช่นนั้นเมื่อใดก็แสดงว่า เราได้ก้าวเข้าสู่เว็บ 3.0 อย่างแท้จริง นั่นคือ เครื่องจักร(ซอฟท์แวร์) ช่วยจัดทำเนื้อหาตามคำสั่งของคน หลังจากนั้น อาจมีการพัฒนาซอฟท์แวร์ให้ก้าวไปอีกขั้น นั่นคือ บล็อกเกอร์เพียงแค่ตั้งประเด็น กำหนดขอบเขตเนื้อหา ป้อนคำสั่งลงไป จากนั้นเครื่องจักรก็ทำหน้าที่ค้นคว้าเรียบเรียงให้เสร็จสรรพ บล็อกเกอร์เพียงตรวจแก้ไขแล้วก็สั่งเผยแพร่เป็นขั้นตอนสุดท้าย

แม้จะดูเหมือนว่าขอบข่ายความคิดเรื่องนวัตกรรมบล็อกจะดูเหมือนเพ้อฝันไปบ้าง แต่แนวโน้มของความน่าจะเป็นก็มีมาก เพราะปัจจุบันมนุษย์สามารถพัฒนาเครื่องจักรให้มีความฉลาดมากขึ้น จากนั้นก็ใช้ความฉลาดของเครื่องจักรช่วยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆอีกทอดหนึ่ง ในเมื่อมนุษย์สามารถสร้างเครื่องจักรให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพขนาดนี้ การที่จะใช้เครื่องมือให้ช่วยสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นย่อมเป็นเรื่องที่เป็นไปได้และเป็นไปแล้วในหลายประเภท

เครื่องมือทั้งหลายที่กล่าวมานั้นก็คือ “นวัตกรรม” นั่นเอง

หากไม่ตายก่อน คงมีโอกาสได้เห็นนวัตกรรมบล็อกในยุค 3.0 ที่เครื่องจักร (ซอฟแวร์) เป็นผู้เขียนบล็อกแทนบล็อกเกอร์ ที่อาจจะหันไปดู DVD หนังเรื่องโปรด หรือจิบกาแฟอย่างสบายอารมณ์ ขณะที่รอเครื่องจักรเขียนบทความ เพื่อที่จะมาตรวจแก้ขั้นตอนสุดท้าย ก่อนจะเผยแพร่ออกสู่โลกออนไลน์

ฟังเป็นนิยายวิทยาศาสตร์ไปหน่อย แต่เครื่องมือเครื่องใช้ตั้งแต่ในก้นครัวไปจนถึงดาวเทียมและยานอวกาศ ล้วนแต่เคยปรากฏในนิยายวิทยาศาสตร์ก่อนจะมีจริงทั้งสิ้น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: