ThaiOpenID.net ชุมนุมไทยผู้ใช้และผู้พัฒนา OpenID

Thai Open IDผมขอนำข้อเขียนของคุณไวพจน์ จากบล็อกของเขาคือ  Waipot.com ที่เขาเขียนประชาสัมพันธ์เวบฟอรั่มใหม่ ThaiOpenID.net ชุมนุมไทยผู้ใช้และผู้พัฒนา OpenID ซึ่งจะเป็นประโยชนืแก่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อไปภายหน้า จะเป็นประโยชน์อย่างไรนั้น ขอเชิญอ่านได้จากข้อเขียนของเขาที่ผมยกมาโดยไม่ตัดทอน นับตั้งแต่ย่อหน้าถัดไปนี้…

* * *

OpenID เป็นระบบหนึ่งที่ทำให้เราสามารถใช้ URL เป็นข้อมูลระบุตัวตน (Identity) ที่เราสามารถใช้ลงชื่อ (Sign in หรือ Log in) เข้าสู่เวบไซต์ต่างๆ ที่เปิดรับมาตรฐาน OpenID นี้ได้ โดยที่เราไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกของแต่ละเวบไซต์ทุกครั้ง ประโยชน์ก็คือ เราไม่ต้องจำชื่อและรหัสผ่านของเราในแต่ละเวบไซต์ จึงเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้ยิ่ง

ปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังของ OpenID คือ การระบุตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ต เปรียบเหมือนการทำบัตรประจำตัวประชาชน ที่ใช้ระบุความแตกต่างของแต่ละบุคคล เช่น ชื่อสกุล รูปถ่ายใบหน้า วันเดือนปีเกิด ภูมิลำเนา เชื้อชาติ และ ศาสนา เป็นต้น ดังนั้น OpenID จึงถือว่าเป็นแนวคิดใหม่ที่ปฏิวัติโลกไซเบอร์ ด้วยการแจ้งตัวตนที่แท้จริงบนโลกอินเทอร์เน็ต ในอนาคตไม่แน่ว่า OpenID อาจจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ก็อาจเป็นได้

OpenID เพิ่งเริ่มพัฒนาได้ไม่นานนี้ และ ยังไปได้ไม่ไกลนัก ในเมืองไทย กระแส OpenID เริ่มมีบ้าง แต่อย่างแผ่วเบา หากคนไทยยังไม่เริ่มต้นศึกษาไปพร้อมๆ กับชนชาติอื่นแล้ว เมื่อเวลาล่วงเลยไป เราจะกลายเป็นผู้ที่ตามหลัง และ ล้าหลังในด้านนี้ ดังนั้น ThaiOpenID.net จึงเกิดขึ้น เพื่อผลักดันการใช้งานและการพัฒนาของ OpenID ในเมืองไทย

ThaiOpenID.net เวบไซต์ที่ไม่ได้มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ เป็นชุมนุมออนไลน์เสรี ที่พูดคุยกันเกี่ยวกับ OpenID โดยเฉพาะ ในขณะที่ OpenID ยังเป็นเรื่องใหม่ ที่ยังไม่มีใครรู้มากกว่าใคร ดังนั้นการใช้ระบบเวบบอร์ด เพื่อตั้งกระทู้ถาม-ตอบ อาศัยการสุมหัวของสมาชิกเป็นแรงผลักจึงน่าจะเหมาะสมที่สุด จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ThaiOpenID.net

———-

ปล. ขอความกรุณาทุกท่านที่ผ่านมา เป็นแรงสนับสนุน ช่วยประชาสัมพันธ์ ThaiOpenID.net โดยการคัดลอกข้อความข้างบนนี้(ซึ่งผมอนุญาตอย่างถูกต้อง) ตีแผ่ลงไปในเวบไซต์หรือบลอกของท่าน ขอขอบพระคุณยิ่ง

* * *

ก็ยืนยันเห็นด้วยตามที่คุณไวพจน์บอกไว้ครับ–โกศล อนุสิม