เชิญร่วมตอบแบบสอบถาม Thailand Blog Reader Survey 2008

Thailand Blog Reader Survey 2008 

บล็อก Keng.com ได้จัดทำแบบสอบถามสำรวจข้อมูลการอ่านบล็อกขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาบล็อกไทย จึงขอเชิญชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ผ่านมาทางนี้ และยังไม่รู้ข่าว ได้ไปช่วยตอบแบสอบถามดังกล่าวให้มากๆครับ เพื่อช่วยกันพัฒนาบล็อกไทย

อ่านรายละเอียดที่นี่ ครับ