Blog Brand and Brand Blog (2): กรณีศึกษา Blog Brand ของ iDayBlog.com และ Makemany.com

idayblog01.jpg          

เมื่อตอนที่แล้วได้พูดถึงที่มาที่ไปของบล้อกและการสร้าง Blog Brand ในตอนนี้จะขอยกตัวอย่าง Blog กับBlogger  ไทยขึ้นมาใช้เป็นกรณีศึกษา เพื่อให้นักเรียนนิเทศศาสตร์และการสื่อสารรวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ได้พิจารณาเป็นเบื้องต้น คือ

            1. iDayBlog.com: แบรนด์ของบล็อกเกอร์สร้างบล็อก บล็อก iDayBlog.com จัดทำโดย เดชา ไชยเมือง  จบการศึกษาจากคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องการทำบล็อกด้วย software สำเร็จรูป Word Press ซึ่งเป็น blogsoftware ประเภท freeware ที่นิยมกันเป็นอย่างมาก โดยผู้ใช้สามารถนำมาพัฒนาต่อและแจกจ่ายกันใช้ทั่วโลก ซึ่ง เดชา ไชยเมือง  ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเป็นอย่างดี  จนการเขียนหนังสือออกเผยแพร่แล้ว 2 เรื่อง คือ “Word Press กระแทกใจบล็อกเกอร์วัยจ๊าบ” กับ “รวยฮิตติดเว็บบล็อก Word Press Cptimization 2” ซึ่งหนังสือทั้งสองเล่มนับเป็นคู่มือในการสร้างบล็อกด้วย Word Press ครั้งแรกในภาษาไทย

            ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญในการสร้างบล็อกด้วย Word Press เดชา ไชยเมือง จึงสร้างแบรนด์ให้ตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำบล็อกด้วย Word Press ซึ่งบล็อกของเขาคือ iDayBlog.com เป็นแหล่งให้ข้อมูล ความรู้ ข่าวสารเรื่อง Word Press โดยเฉพาะ มีกระดานสนทนา ถาม-ตอบปัญหา แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในหมู่ผู้ใช้ Word Press ชาวไทย

            การเปิดเผยข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร อย่างไม่ปิดบัง และตอบปัญหาในการใช้งานอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา ทำให้เดชา ไชยเมือง ได้รับการยอมรับ  โดยเห็นได้จากจำนวนผู้เข้าชมบล็อกมีเป็นจำนวนมาก  และคงจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

            นับได้ว่า การสร้างแบรนด์ของ iDayBlog.com ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง นั่นคือ iDayBlog.com ได้กลายเป็น Brand Name ของการทำบล็อกด้วย Word Press ของไทย และเป็นเครื่องหมายการค้าของ เดชา ไชยเมือง หากผู้ใช้ Word Press มีปัญหาในการใช้งาน ย่อมนึกถึง iDayBlog.com และ เดชา ไชยเมืองเป็นอันดับต้นๆ

อ่านเพิ่มเติม