อ่านความคิดของบล็อกเกอร์นักตกแต่งคุยเรื่องบล็อก

ปัจจุบันมีคนในสาขาอาชีพต่างๆมาเขียนบล็อกกันมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่องทางการสื่อสารที่ได้ผล เหมาะเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ผลงาน

มีบล็อกที่เขียนโดยนักตกแต่งภายในหรือ interior คือ interiorsiam.com  โดยบล็อกเกอร์ MiMD ซึ่งเป็นนักออกแบบตกแต่งรุ่นใหม่ ผมได้มีโอกาสคุยกับเขาเรื่องการเขียนบล็อก การทำบล็อก การนำเอาวิชาความรู้ในงานอาชีพมาเขียนบล็อก รวมไปถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังการทำบล็อก interiorsiam.com จึงนำมาให้อ่านกันครับ

การทำบล็อกของ MiMD เริ่มต้นจากการตีความว่าบล็อกคืออะไร จากนั้นก็นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำเนื้อหา กำหนดเป้าหมาย กำหนดกลุ่ม จัดประเภทของบล็อก ที่จะทำ ซึ่ง MiMD บอกว่า เขาให้ความหมายหรือตีความบล็อกว่า มันคือ Community Online เป็นที่ๆคนจะมาพบกันบนโลกออนไลน์ ดังนั้นการทำบล็อกก็เพื่อมุ่งตอบสนองคนที่มาชุมนุมกันซึ่งมีหลายกลุ่ม แล้วก็เลือกกลุ่มที่พอใจที่สุด และแน่นอนว่ากลุ่มที่บล็อกเกอร์ MiMD ก็คือกลุ่มนักตกแต่ง เมื่อเผยแพร่เนื้อหาออกไปแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ในแง่ที่ได้ร่วมรับรู้ แลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสาร ความคิดเห็นแก่กัน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้

เชิญอ่านรายละเอียดได้ที่ Blogologynet.com ครับ คลิกที่ >> คุยกับบล็อกเกอร์นักตกแต่ง MiMD เจ้าของ interiorsiam.com

Advertisements