DAILY EXPRESS : การทดลองต่อยอดสื่อของเครือเนชั่น

ผมติดตามดูหนังสือพิมพ์ DAILY EXPRESS ของเครือเนชั่น นับตั้งแต่ฉบับเปิดตัวครั้งแรกคือวันที่ 5 มีนาคม 2551 จนถึงวันนี้ (28 เมษายน 2551) นับได้เดือนเศษ  ตั้งใจว่าจะเขียนถึงสักครั้ง วันนี้ได้โอกาสเหมาะ จึงขอเขียนถึงสักเล็กน้อย เท่าที่ปัญญาจะพอมองเห็นได้

หนังสือพิมพ์ DAILY EXPRESS ขนาดแท็บลอยด์ หรือครึ่งหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวัน ขนาดมาตรฐานทั่วไป  ซึ่งในประเทศไทยมีอยู่เป็นจำนวนน้อยที่เป็นหนังสือพิมพ์รายวัน เพราะส่วนมากแล้ว มักตีพิมพ์เป็นรายสัปดาห์ หรือรายปักษ์ กระทั่งรายเดือนก็มี  เนื่องมาจากไม่ใช่ “พิมพ์นิยม” หรือเป็นสิ่งที่คุ้นเคยสำหรับคนไทย ขณะนี้น่าจะมีเพียง บางกอกทูเดย์ฉบับเดียวที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง

เครือเนชั่นได้ออกหนังสือพิมพ์  DAILY EXPRESS ในครั้งนี้ หากเป็นการวางจำหน่ายก็คงไม่เป็นที่น่าสนใจนัก  แต่การพิมพ์เพื่อแจกจ่ายโดยไม่คิดมูลค่านี่ต่างหาก เป็นสิ่งที่ทำให้หนังสือพิมพ์ฉบับนี้น่าสนมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม คือคนที่อยู่ในวัยทำงาน ที่ต้องการความแปลกใหม่ในการรับข่าวสาร  โดยผู้จัดพิมพ์หวังรายได้จากทางอื่น อันได้แก่ การลงโฆษณาสินค้าต่างๆ  ในระยะยาว 

การลงทุนทำหนังสือพิมพ์รายวันที่เป็นภาษาอังกฤษแจกฟรีในครั้งนี้  หากมองอย่างผิวเผินก็นับว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงอย่างมาก  เพราะพฤติกรรมของคนไทยส่วนมากแล้ว  มักชอบของฟรีแต่ไม่นิยมใช้ของฟรี นั่นคือ  ขึ้นชื่อว่าของฟรีแล้วมักอยากจะได้มาไว้เป็นเจ้าของ  แต่เมื่อได้มาแล้วมักจะไม่ค่อยใช้  ของแจกทั้งหลายจึงกลายเป็นขยะในห้องเก็บของ  จึงทำให้น่าเป็นห่วงว่า หนังสือพิมพ์ DAILY EXPRESS อาจตกอยู่ในชนะตากรรมเดียวกัน

แต่หากวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งลงไป  ประเด็นความกังวลเรื่องถูกทิ้งขว้างคงไม่มี เพราะเครือเนชั่นได้ทำวิจัยอย่างรอบด้านแล้ว จึงตัดสินใจทำหนังสือพิมพ์นี้ขึ้นมา  ดังนั้น ประเด็นต่อไปก็คือ เครือเนชั่นสามารถฉกฉวยโอกาสได้อย่างเหมาะเจาะ  เนื่องมาจากสื่อหลักๆเกิดความอิ่มตัว ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิม์ ในขณะที่สื่อสมัยใหม่และสื่อทางเลือกกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อดิจิตอล วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี ที่ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงมากขึ้น พฤติกรรมบริโภคสื่อของคนรุ่นใหม่ก็เปลี่ยนแปลงไป นั่นคือ ต้องการความฉับไว ไม่ยุ่งยาก นับว่า DAILY EXPRESS กำหนดให้มีพันธกิจตอบสนองความต้องการบริโภคสื่อของคนรุ่นใหม่ เป็นสื่อทางเลือกของสื่อสิ่งพิมพ์

เพื่อให้เป็นไปตามพฤติกรรมการบริโภคสื่อดังกล่าว DAILY EXPRESS จึงนำเสนอในรูปแบบที่ผ่อนคลาย  เป็นการย่อย (Digest) ข่าวสารให้รวบรัด ตรงประเด็น ไม่เยิ่นเย้อ  ทั้งรูปแบบและเนื้อหาไม่ต่างจากที่ปรากฏในบล็อกต่างๆที่คนรุ่นใหม่นิยมกัน  จะว่าไปแล้ว  DAILY EXPRESS ก็คือ บล็อกภาคหนังสือพิมพ์นั่นเอง

การทำหนังสือพิมพ์แจกโดยไม่คิดมูลค่านั้น แม้จะมีลู่ทางในการหารายได้แต่ก็ใช่ว่าจะสามารถทำได้ในเวลาอันรวดเร็ว  จะว่าไปแล้ว  ไม่มีสื่อสิ่งพิมพ์ใดของไทยที่ประกาศทำสิ่งพิมพ์ให้เปล่ามาก่อน  เครือเนชั่นเป็นเจ้าแรกที่ประกาศและลงมือทำเช่นนี้  จึงเป็นที่น่าสงสัยใคร่คิดว่า มีปัจจัยดีๆอะไรบ้าง ที่ทำให้เครือเนชั่นกล้าที่จะทำเช่นนี้ ทั้งๆที่สื่อสิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์เพื่อจำหน่ายยังไม่สามารถเลี้ยงตัวเองจากยอดจำหน่ายอย่างเดียวได้เลย เนื่องมาจากต้นทุนการผลิตทั้ง โดยเฉพาะต้นทุนกระดาษและพนักงานนั้น เป็นต้นทุนที่ต้องใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ซึ่งมักจะเกินราคาจำหน่ายต่อหน่วยอยู่แล้ว  ดังนั้นจึงต้องอาศัยรายได้จากการโฆษณาเป็นหลัก

แต่ในกรณีของ DAILY EXPRESS นั้น เครือเนชั่นเป็นธุรกิจสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่  ที่มีกิจการในเครือแบบครบวงจร  ทำให้สามารถลดต้นทุนไปได้แทบทุกส่วน  คือ 

1.ต้นทุนการผลิต  ทั้งกระบวนการพิมพ์และเรื่องกระดาษ  เครือเนชั่นมีกระบวนการผลิตเป็นของตนเองแบบครบวงจร นับตั้งแต่กระบวนการเตรียมการจัดพิมพ์ ไปจนถึงการพิมพ์ และการจัดจำหน่าย ดังนั้น  จึงไม่จำเป็นต้องจัดหาวัตถุดิบเพิ่มเติมแต่อย่างใด  สามารถใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ ทั้งกระดาษ โรงพิมพ์ และขั้นตอนอื่นๆได้อย่างเต็มที่

2.ต้นทุนพนักงาน เครือเนชั่นมีพนักงานที่มีประสบการณ์ทั้งด้านการข่าวและการผลิตเป็นจำนวนมาก  ดังนั้น จึงไม่มีปัญหาเรื่องกำลังคน  สามารถจัดตั้งกองบรรณาธิการเฉพาะกิจขึ้นมารับผิดชอบการผลิต DAILY EXPRESS ได้ทันที  ด้านการตลาดที่รับผิดชอบการหารายได้จากการลงโฆษณาสินค้า เครือเนชั่นก็มีทีมงานด้านการตลาดที่เป็นมืออาชีพไม่แพ้ใคร ดังนั้นจึงไม่ต้องมีการจัดหาจัดจ้างใหม่  ต้นทุนเรื่องนี้จึงตัดไปได้

3.ต้นทุนด้านการข่าว อันเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการสร้างสื่อ ในเรื่องนี้ เครือเนชั่นมีสื่ออยู่ในมือแบบครบวงจร ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์  สื่อดิจิตอล จึงสามารถใช้เนื้อหา ข่าวสารจากสื่อทุกชนิดในเครือมาใช้กับ DAILY EXPRESS ได้  ข้อมูลข่าวสารที่เครือเนชั่นมีอยู่นั้น นับเป็นทรัพยากรที่มีให้ DAILY EXPRESS ใช้อย่างไม่จำกัด ดังจะเห็นได้จากเนื้อหาที่ปรากฏใน DAILY EXPRESS ทุกฉบับ จะปรากฏตามสื่อของเครือเนชั่นด้วย  แต่ต่างกันที่รายละเอียดและรูปแบบในการนำเสนอ 

ด้วยปัจจัยทั้ง 3 ประการดังกล่าว จึงทำให้ DAILY EXPRESS เป็นสื่อที่เครือเนชั่นต่อยอดจากสื่อที่มีอยู่แล้ว ให้แตกแขนงออกไปอีก เพื่อจะได้ผลิดอกออกผลในอนาคต  การทำหนังสือพิมพ์แจกนับเป็นการทดลองรูปแบบใหม่ของเครือเนชั่น  ที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการทดลองสักระยะหนึ่ง  หากยอดใหม่ที่ต่อออกไปแข็งแรงจนให้ดอกผล ก็นับว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนเป็นอย่างยิ่ง เพราะการลงทุนนั้นใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมจากที่ใช้อยู่น้อยมาก  หรือถ้าหากไม่ประสบผลสำเร็จ ก็ไม่กระทบกระเทือนต่อสถานะของเครือเนชั่น เพราะการลงทุนในสื่อสิ่งพิมพ์ฉบับใหม่นี้ มีต้นทุนเพิ่มไม่มาก  เนื่องมาจากใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วนั่นเอง

กรณีของ DAILY EXPRESS แม้จะยังไม่มีการสรุปผลใดๆออกมาจากเครือเนชั่น แต่นับได้ว่าเป็นกรณีศึกษาในการบริหารจัดการและการลงทุนในสื่อสิ่งพิมพ์ที่สำคัญยิ่ง  อาจจะกล่าวได้ว่าเครือเนชั่นเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางสายใหม่นี้ให้แก่สื่อไทย  เป็นการทดลองที่น่าสนใจว่าจะสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคสื่อชาวไทยหรือไม่  อีกไม่นานเครือเนชั่นคงได้คำตอบ

และจะเป็นคำตอบสำหรับสื่อไทย สังคมไทย และคนไทยด้วย.

 

Advertisements

3 Responses


 1. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  IF YOU NEED A BLOG, DONT FORGET TO SEE WEBSITE “Leoxa.com”
  (The Themes Is Very-very Beautiful & Also Able To Place Adsense)

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 2. เออ ที่บอกว่า

  “จะว่าไปแล้ว ไม่มีสื่อสิ่งพิมพ์ใดของไทยที่ประกาศทำสิ่งพิมพ์ให้เปล่ามาก่อน เครือเนชั่นเป็นเจ้าแรกที่ประกาศและลงมือทำเช่นนี้”

  ผมว่าเขียนตื่นเต้นไปรึเปล่าครับ ตาม BTS มีแจกฟรีและขายโฆษณาแนบไปด้วย เพียงแตฟอรม์เค้าไม่ยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ และโมเดลธุรกิจนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ใดๆ

  ครับ แต่นอกนั้นผมเห็นด้วยกับการวิเคราะนะครับ ละเอียดถี่ถ้วนในทุกๆ แง่ดีมาก

 3. ขอบคุณครับ คุณspacepimpz ที่ร่วมพูดคุยและติติงครับ

  ข้อสังเกตุที่บอกมานั้น ผมยอมรับว่าพลาดไปครับ ที่จริงแล้วหนังสือแจกฟรีก็มีอยู่มาก ทั้งนิตยสาร หนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวมีมากที่สุด

  เมื่อสัก 10 ปีก่อนหนังสือ Lisa ก็เริ่มจากพิมพ์แจก แม้หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันในช่วง เหตุการณ์ พค.2535 ก็พิมพ์แจกวันต่อวัน

  ผมอาจจะตื่นเต้นไปอย่างที่ว่า ที่เห็นสื่อใหญ่ประกาศตัวอย่างนี้แบบจริงจังเป็นรายแรก เลยไม่ได้อ้างอิงถึงคนที่ทำมาก่อน ทำให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์

  ขอบคุณคุณspacepimpz ที่มาชี้แนะข้อบกพร่อง ขอเพิ่มเติมไว้ตามที่คุณspacepimpz แนะนำครับ ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: