Blog Brand and Brand Blog (1) : การสร้างยี่ห้อให้บล็อก

kosoltalkblog.png

 บล็อก หรือ Blog นับวันแต่จะกลายเป็นสื่อที่ทรงพลังมากขึ้น อัตราการเติบโตของ Blog สัมพันธ์กับอัตราการการขยายตัวของคนใช้อินเตอร์เน็ต และอัตราขายายตัวของการใช้อินเตอร์เน็ตก็นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอะไรอีกหลายๆอย่าง ทั้งเครื่องไม้เครื่องมือในการใช้อินเตอร์เน็ตอันประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ ทั้งส่วนของ Hardware และ Software การค้าขายทางอินเตอร์เน็ต การโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต การให้บริการอื่นๆผ่านอินเตอร์เน็ต คิดมูลค่าเป็นเงินแล้วมากมายมหาศาล จนไม่อาจสามารถคำนวณจำนวนเงินที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากการใช้อินเตอร์เน็ตได้

            Blog มีบทบาทอันสำคัญยิ่งในการดำเนินกิจกรรมต่างๆดังกล่าว  เพราะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารดำเนินการทั้งหลายทั้งปวงระหว่างผู้คนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านั้น

            ในการใช้งานนั้น บล็อกเป็นทั้งร้านค้าขายสินค้า เป็นทั้งสื่อโฆษณาสินค้า เป็นทั้งที่ทำธุรกรรมการเงิน  เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสถานีวิทยุ เป็นโรงภาพยนตร์ เป็นแม้กระทั่งที่พบปะพูดคุยกันทุกเรื่องของคนที่อยู่ทุกมุมโลก ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง

            การศึกษาเรื่องบล็อกอย่างรอบด้าน นับเป็นสิ่งจำเป็นของนักสื่อสารสมัยใหม่ นักเรียนนิเทศศาสตร์ หรือนักเรียนการสื่อสาร ควรที่จะให้ความสนใจเรื่องบล็อกเป็นพิเศษ เพราะขณะนี้บล็อกเป็นทั้งเครื่องมือและช่องทางการสื่อสารที่สำคัญบนโลกออนไลน์

            ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า บล็อกมีอัตราขยายตัวสูง โดยมีเพิ่มขึ้นนับหมื่นๆบล็อกในแต่ละวัน  เนื้อหาเป็นไปตามความสนใจของคนเขียนบล็อก   และสิ่งที่เจ้าของบล็อกหรือ Blogger ต้องการมากที่สุด ย่อมเป็นผู้อ่าน  เพราะบล้อกใดก็ตามแม้จะเขียนดีเพียงใด ถ้าไม่มีผู้อ่าน  บล็อกนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นบล็อกร้าง  จน Blogger เองอาจหมดกำลังใจเลิกเขียนไปเลย

            ในทางตรงกันข้าม ถ้าบล็อกใดมีคนอ่าน หรือที่เรียกกันเป็นศัพท์เฉพาะว่า Traffic มาก  บล็อกนั้นย่อมนำไปสู่การเป็นชุมชนบนโลกออนไลน์  เมื่อกลายเป็นชุมชนแล้วขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ คือมีผู้อ่านรายใหม่ๆเพิ่มขึ้น  ย่อมทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารกันมากขึ้น  นำไปสู่การทำธุรกรรมต่างๆทั้งโดยเจ้าของบล็อกและผู้มาเยือน  เช่น การใช้บล็อกเป็นช่องทางหารายได้ ซึ่งมีอยู่มากมายหลายวิธี  หรือการใช้บล็อกสร้าง  แบรนด์หรือยี่ห้อให้แก่ Blogger รวมถึงการสร้างแบรนด์ให้แก่บล็อกเองด้วย

            การสร้างแบรนด์ หรือยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าให้บล็อกและตัวบล็อกเกอร์ ย่อมมีเป้าหมายเช่นเดียวกับการสร้างแบรนด์ของสินค้าต่างๆ  นั่นคือ สร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้ใช้สินค้าซึ่งจะนำไปสู่ความนิยมในที่สุด  องค์ประกอบของการสร้างแบรนด์หรือเครื่องหมายการค้าอันดับแรกย่อมต้องเป็นคุณภาพของสินค้า  บล็อกเกอร์จะต้องสร้างสินค้าคือเนื้อหา (Content) ของบล็อกตนให้มีคุณภาพ ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งปัจจัยที่จะทำให้เกิดเนื้อหาที่ดีได้ ย่อมมาจากความรู้ของบล็อกเกอร์เป็นสำคัญ  ยิ่งมีความรู้มากก็ยิ่งจะสามารถสร้างเนื้อหาดีๆได้มาก  ในที่สุดบล็อกเกอร์ก็จะกลายเป็น “ผู้เชี่ยวชาญ” ในเรื่องที่ตนรู้  ซึ่งจะนำไปสู่การเป็น “เครื่องหมายการค้า” หรือ Brand ของบล็อกและบล็อกเกอร์นั้น 

            ในบรรดาบล็อกและบล็อกเกอร์ที่มีอยู่ในโลกนั้น  บล็อกเกอร์ชาวอเมริกันน่าจะเป็นบล็อกเกอร์ที่มี “เครื่องหมายการค้า” มากที่สุด โดยเฉพาะการสร้างรายได้ทางอินเตอร์เน็ตนั้นจะได้รับความนิยมมากกว่าด้านอื่นๆ  เพราะอัตราการทำมาค้าขายผ่านอินเตอร์เน็ตของชาวอเมริกันนั้นปีหนึ่งมูลค่านับหมื่นนับแสนล้านดอลลาร์ การคิดค้นสร้างช่องทางหารายได้ผ่านอินเตอร์เน็ตจึงเกิดขึ้นและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

            ส่วนในกรณีของบล็อกเกอร์ไทยนั้น  การสร้างแบรนด์หรือเครื่องหมายการค้าให้แก่ตนเองยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้น  แต่ก็มีบล็อกและบล็อกเกอร์เป็นจำนวนมากที่สามารถสร้างความยอมรับนับถือจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ทั้งผู้ใช้ทั่วไปและในหมู่บล็อกเกอร์ด้วยกัน

            แม้แต่บล็อกเกอร์ปลายแถวอย่าง โกศล อนุสิม ก็อยากจะสร้างบล็อกที่มีอยู่ ทั้ง KosolTalk.com กับ MediaTalkBlog แห่งนี้ให้มียี่ห้อกับเขาอยู่เหมือนกัน แต่เห็นทีคงจะยากสักหน่อย ดังนั้น ในตอนหน้า จึงจะยกตัวอย่างความสำเร็จของบล็อกเกอร์ไทยในการสร้างแบรนด์ให้บล็อกมาเป็นกรณีศึกษา นั่นคือ iDayBlog.com กับ Makemany.com ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจยิ่ง ควรที่นักเรียนนิเทศศาสตร์และนักเรียนการสื่อสารและบล็อกเกอร์ปลายแถวผู้เขียนเรื่องนี้ ต้องรู้ไว้เป็นข้อมูลในการค้นคว้าต่อไป.

อ่านตอนที่ 2 :กรณีศึกษา iDayBlog.com Makemany.com ที่นี่

 ………………………..

หมายเหตุ ภาษาอังกฤษคำว่า Blog Brand กับ Brand Blog นี้ ผู้เขียนคิดขึ้นใช้เป็นการเฉพาะในบทความชุดนี้ เพื่ออธิบายความหมายเป็นการเฉพาะ อาจไม่ถูกหลักไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษ ขอได้โปรดเข้าใจตามคำอธิบายในบทความนี้.

Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

  1. […] Blog Brand and Brand Blog (1) : การสร้างยี่ห้อให้บล็อ… […]

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: